ارتباط با مشتری ( CRM  )

ارتباط با مشتری ( CRM  )

شرکت مديران خودرو در راستای تداوم ارتباط با گروه مشتريان و به منظور توجه بيشتر به خواستگاه آنان، اقدام به ايجاد واحد مديريت ارتباط با مشتری(CRM)  نموده است. ما نیز بر آنيم تا در جهت کسب حداکثر رضايت مشتريان، از…
 رانندگی با خودرو نو خود را چگونه آغاز کنیم؟

رانندگی با خودرو نو خود را چگونه آغاز کنیم؟

برای شروع استفاده از خودروی صفر کیلومتر، باید به نکاتی توجه کرد تا در بلند مدت عملکرد و عمر مفید قطعات و بخش های مختلف خودرو را افزایش داد. در فرآیند تحویل خودروی نو یا به اصطلاح همان صفر کیلومتر،…